AsciiDoc – [Windows]

[ad_1]

AsciiDoc là một định dạng tài liệu văn bản để viết ghi chú, tài liệu, bài viết, sách, sách điện tử, trình chiếu, trang web, trang người đàn ông và blog. Các tập tin AsciiDoc có thể được dịch sang nhiều định dạng bao gồm HTML, PDF, EPUB, trang man.

AsciiDoc có khả năng cấu hình cao: cả cú pháp tệp nguồn của AsciiDoc và các đánh dấu đầu ra phụ trợ (có thể được hầu hết mọi loại đánh dấu SGML / XML) có thể được tùy chỉnh và mở rộng bởi người dùng.

AsciiDoc là phần mềm miễn phí và được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 (GPLv2).

Lệnh asciidoc (1) dịch các tập tin AsciiDoc sang các đánh dấu HTML, XHTML và DocBook. DocBook có thể được xử lý hậu kỳ thành các định dạng trình bày như HTML, PDF, EPUB, DVI, LaTeX, roff và Postcript bằng các công cụ Nguồn mở có sẵn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247