ARXivar – [Windows]

[ad_1]

Arxivar là một giải pháp Quản lý quy trình kinh doanh và quản lý nội dung doanh nghiệp tiên tiến được sử dụng để lưu trữ, chia sẻ và quản lý tài liệu điện tử.
Nó cho phép quản lý bất kỳ loại tài liệu nào, phân phối chúng, theo dõi các phiên bản, theo dõi nhật ký hoặc gửi chúng qua thư và fax. Thông tin có thể được tổ chức trong các thư mục và chất kết dính, nó có thể được liên kết với nhau để tạo thành một cây thông tin.
Với trình soạn thảo quy trình công việc tích hợp, có thể thiết kế các quy trình bằng cách xác định hành động, thời gian, những người thực hiện các hoạt động. Tất cả các luồng được giữ dưới sự kiểm soát và có thể tự động kích hoạt các hành động.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247