Articulate Studio – [Windows]

[ad_1]

LumaOne

Với LumaOne, bạn có thể dễ dàng sản xuất video với bất kỳ thiết bị nào, trực tiếp từ nền tảng hoặc sử dụng video từ bất kỳ nguồn nào, kể cả Youtube và hơn thế nữa. Làm phong phú với nội dung, tài liệu, đồ họa, văn bản, đánh giá, khảo sát, hoạt động …

Freemium

Software as a Service (SaaS)

LumaOne icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247