Artha – [Windows]

[ad_1]

TemaTres

TemaTres là một máy chủ từ vựng nguồn mở, ứng dụng web để quản lý và khai thác các từ vựng, từ điển, phân loại và biểu diễn chính thức của kiến ​​thức. TemaTres có thể hỗ trợ các mô hình quản lý phân tán, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ li…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

TemaTres icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247