Arq – [Windows]

[ad_1]

Arq là sao lưu trực tuyến siêu dễ dàng
Tự động sao lưu các tệp của bạn, vào tài khoản đám mây của riêng bạn, với Arq.

Chỉ cần kết nối Arq với tài khoản Google Drive, tài khoản Amazon Web Services, máy chủ SFTP, tài khoản Greenqloud, tài khoản DreamObjects hoặc bất kỳ máy chủ tương thích S3 nào.

Mọi thứ đều được mã hóa trước khi chuyển, vì vậy các tệp của bạn an toàn và bảo mật.

Arq sao lưu các tập tin của bạn tự động, mỗi giờ.

Nếu bạn vô tình xóa một tệp, bạn có thể quay ngược thời gian và khôi phục tệp từ bản sao lưu đám mây của mình.

Sao lưu ổ cứng ngoài, tập tin NAS, bất cứ điều gì bạn muốn. Arq không có giới hạn.

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247