AppGini – [Windows]

[ad_1]

DbFace

DbFace – Xây dựng các ứng dụng lối vào cho MySQL, PostgreSQL, Oracle, v.v … Giải pháp BI tự phục vụ cho cơ sở dữ liệu SQL. Đặc trưng: 1). Ứng dụng dạng bảng (được hỗ trợ theo mẫu) 2). Biểu đồ hình tròn, Biểu đồ đường, Biểu đồ cột, v.v. 3). Kéo và …

Thương mại

Amazon Web Services

Web

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247