ANTLR – [Windows]

[ad_1]

Flex

Flex (trình tạo phân tích từ vựng nhanh) là một công cụ để tạo máy quét. Một máy quét, đôi khi được gọi là mã thông báo, là một chương trình nhận dạng các mẫu từ vựng trong văn bản. Chương trình flex đọc các tệp đầu vào do người dùng chỉ định hoặc đ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247