AntiDupl – [Windows]

[ad_1]

Image Comparator

Trình so sánh hình ảnh là một công cụ dễ dàng tìm thấy các tệp hình ảnh trùng lặp trong hệ thống của bạn. Để làm điều đó, nó quét hình ảnh của bạn theo pixel; do đó, ngay cả khi hai hình ảnh có định dạng và kích thước tệp khác nhau (MB / KB) Trình s…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Image Comparator icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247