AngularJS – [Windows]

[ad_1]

HTML là tuyệt vời để khai báo các tài liệu tĩnh, nhưng nó chùn bước khi chúng ta cố gắng sử dụng nó để khai báo các chế độ xem động trong các ứng dụng web. AngularJS cho phép bạn mở rộng vốn từ vựng HTML cho ứng dụng của mình. Môi trường kết quả là biểu cảm đặc biệt, dễ đọc và phát triển nhanh.

Các khung công tác khác xử lý các thiếu sót của HTML bằng cách trừu tượng hóa HTML, CSS và / hoặc JavaScript hoặc bằng cách cung cấp một cách bắt buộc để thao túng DOM. Cả hai vấn đề này đều không giải quyết được vấn đề gốc mà HTML không được thiết kế cho các chế độ xem động.

AngularJS là một bộ công cụ để xây dựng khung phù hợp nhất với sự phát triển ứng dụng của bạn. Nó hoàn toàn có thể mở rộng và hoạt động tốt với các thư viện khác. Mọi tính năng có thể được sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với quy trình phát triển và nhu cầu tính năng độc đáo của bạn. Đọc để tìm hiểu làm thế nào.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247