AmiBroker – [Windows]

[ad_1]

Công cụ chuyên nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân có: ngôn ngữ công thức tiên tiến để viết các chỉ số và hệ thống giao dịch; báo cáo kiểm tra lại toàn diện; lọc theo ngành; cảnh báo và hơn thế nữa … Với tính năng Kiểm tra chuyển tiếp tự động, biểu đồ nổi nhiều màn hình, liên kết biểu tượng và khoảng thời gian, tạo chỉ báo kéo và thả, Nhanh nhất trong ngành, Tối ưu hóa và tối ưu hóa danh mục đầu tư đúng mức, hiện có với Tiến hóa thông minh thuật toán, nhân rộng, hỗ trợ hệ thống trung lập thị trường và xử lý nhiều loại tiền tệ, dữ liệu cơ bản miễn phí, hỗ trợ nhiều khung thời gian, biểu đồ tối ưu hóa 3D, Trình quản lý tài khoản mới, giao diện tự động, hồ sơ khối lượng, biểu đồ hướng đối tượng, lớp vẽ, đa cửa sổ bố cục, cảnh báo dựa trên công thức, trình soạn thảo công thức dễ sử dụng, chức năng công bằng, chỉ báo tổng hợp duy nhất, trình duyệt nghiên cứu web tích hợp, liên kết trực tiếp đến eSignal, Nhà môi giới tương tác, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, bất kỳ DDE nào tuân thủ thức ăn, MS và nhiều hơn nữa ..

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247