Alva – [Windows]

[ad_1]

Alva làm việc với các thành phần lối vào sản xuất của bạn, thêm các thiết kế cập nhật, đáp ứng và tương tác vào phong cách sống của bạn.

Bạn có thể bắt đầu với một bộ các thành phần tối thiểu để phác thảo các khái niệm và thực hiện các bước lặp nhanh với nhóm phát triển của mình để tạo và làm phong phú các thành phần, từ nguyên tử đến mô-đun và toàn bộ trang và một kiểu dáng đầy đủ tính năng. Nhưng bạn cũng có thể thêm các thiết kế Alva vào các hướng dẫn phong cách hiện có.

Alva tập trung vào việc sắp xếp và chỉnh sửa nội dung của các trang, trong khi nó để lại việc triển khai các thành phần cho các nhà phát triển, cung cấp một nguồn sự thật duy nhất cho cả hai.

Không có thứ gọi là màn hình PNG lỗi thời và tĩnh, vì phiên bản hiện tại của cả hai mô hình thiết kế và triển khai thành phần luôn hiển thị cho các trang web cập nhật thay thế.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247