Algodoo – [Windows]

[ad_1]

Algodoo, trước đây là Phun, là một phần mềm giáo dục, giải trí và có phần gây nghiện để chơi xung quanh trong hộp cát vật lý 2D theo kiểu hoạt hình-y. Algodoo không chỉ là một trò chơi khác, mà còn có ý định mang đến vật lý tương tác như một công nghệ cho phép các khái niệm và mô hình sử dụng hoàn toàn mới trong điện toán sáng tạo cho hoạt hình, mô phỏng, kể chuyện, kỹ thuật, nghệ thuật và giáo dục.

Vì lý do hoài cổ, phiên bản beta của Algodoo (Phun beta 5.28) có sẵn cho sử dụng cá nhân không chuyên nghiệp.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247