AlephNote – [Windows]

[ad_1]

AlephNote là một ghi chú nhẹ dùng ứng dụng máy tính để bàn có thể sử dụng với nhiều phụ trợ:

Lưu ý tiêu chuẩn
Với StandardNotePlugin, các ghi chú của bạn sẽ được đồng bộ hóa với máy chủ Tệp Chuẩn. Ghi chú của bạn được mã hóa cục bộ và không thể đọc được từ bất kỳ ai trừ bạn.

Đơn giản
Với SimpleNotePlugin, bạn có thể đồng bộ hóa các ghi chú của mình với dịch vụ trực tuyến SimpleNote miễn phí

Ghi chú Nextcloud / owncloud
NextcloudPlugin đồng bộ hóa các ghi chú của bạn với ứng dụng ghi chú đang chạy trên cá thể nextcloud / owncloud riêng tư của bạn

Địa phương
Bạn cũng có thể đơn giản là không sử dụng phụ trợ từ xa và sử dụng HeadlessPlugin (không đồng bộ hóa ghi chú ở bất cứ đâu) hoặc FilesystemPlugin (đồng bộ hóa ghi chú với thư mục khác). ™

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247