Akaunting – [Windows]

[ad_1]

Từ lập hóa đơn đến theo dõi chi phí đến kế toán, Akaunting có tất cả các công cụ bạn cần để quản lý tiền trực tuyến miễn phí.

Điều đó đúng, hoàn toàn miễn phí. Không có phiên bản giới hạn hoặc dùng thử. Không có phí ẩn hoặc phí thiết lập.

Xem tài chính của bạn trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn.

Chúng tôi đang phá vỡ thị trường thống trị nguồn đóng và giới thiệu sức mạnh của Nguồn mở cho thế giới kế toán.

Akisticing được xây dựng với các công nghệ hiện đại như Laravel, Bootstrap, jQuery, RESTful API, v.v.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247