ADRIFT – [Windows]

[ad_1]

ADRIFT Developer là một ứng dụng Windows cho phép bạn tạo các trò chơi viễn tưởng tương tác phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó cho phép bạn tập trung vào câu chuyện bằng cách làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng, chẳng hạn như có tất cả các tùy chọn có sẵn trong danh sách thả xuống, thay vì bạn phải dành nhiều thời gian chỉ để cố gắng tìm ra cách mã hóa trò chơi.

Các trò chơi trong ADRIFT được tạo bằng cách thêm vị trí, đối tượng, nhân vật và tác vụ. Chúng có thể được sắp xếp thành các thư mục, cho phép bạn nhóm các thứ lại với nhau một cách hợp lý. Bố cục có thể được tạo nhanh chóng và dễ dàng bằng bản đồ 3D, cho phép bạn kéo, xoay, thay đổi kích thước và thao tác các phòng để phù hợp với yêu cầu của bạn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247