Actual Multiple Monitors – [Windows]

[ad_1]

Thực tế nhiều màn hình là một tiện ích phần mềm cung cấp giải pháp toàn diện để cải thiện chức năng của giao diện người dùng Windows để làm việc thoải mái và hiệu quả với cấu hình đa màn hình.

Nhiều màn hình thực tế thêm thanh tác vụ vào màn hình thứ hai và thanh tác vụ thứ hai có tất cả các tính năng của thanh tác vụ chính như nút Bắt đầu, thanh công cụ, đồng hồ và khu vực khay với các biểu tượng thông báo. Thậm chí, nó còn có tính năng Ghim vào thanh tác vụ và nhóm của Windows 7.

Nhiều màn hình thực tế cũng có các điều khiển cửa sổ mới được thiết kế đặc biệt cho một tác phẩm có nhiều màn hình: nút bổ sung trong mỗi thanh tiêu đề của cửa sổ để di chuyển cửa sổ ngay lập tức tới bất kỳ màn hình nào hoặc tối đa hóa nó cho toàn bộ máy tính để bàn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247