Acrylic DNS Proxy – [Windows]

[ad_1]

dnsmasq

Dnsmasq là một máy chủ chuyển tiếp DNS và DHCP nhẹ, dễ cấu hình. Nó được thiết kế để cung cấp DNS và, tùy chọn, DHCP, cho một mạng nhỏ. Nó có thể phục vụ tên của các máy cục bộ không có trong DNS toàn cầu. Máy chủ DHCP tích hợp với máy chủ DNS và ch…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

dnsmasq icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247