ACDSee Video Studio – [Windows]

[ad_1]

BeeCut

BeeCut là trình chỉnh sửa video đã giành giải thưởng với nhiều chức năng bao gồm cắt, cắt, hợp nhất, tạo PIP, thêm khảm vào video, phóng to và đóng băng khung, v.v. Nó cung cấp cho bạn hàng trăm chuyển tiếp, lớp phủ, yếu tố, văn bản và bộ lọc. Bạn c…

Thương mại

iPhone

Windows

Mac

BeeCut icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247