AbleWord – [Windows]

[ad_1]

AbiWord

AbiWord là một phần mềm xử lý văn bản miễn phí. Tên “AbiWord” (phát âm là “Abby Word”) bắt nguồn từ gốc từ “abierto” trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là “mở”. Nó chạy trên Linux, Mac OS X (PowerPC), ReactOS, BeOS (không được hỗ trợ), AmigaOS 4.0 (t…

Miễn phí

AmigaOS

GTK+

Haiku

PortableApps.com

BSD

Linux

AbiWord icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247