Able2Extract Professional – [Windows]

[ad_1]

Able2Extract Professional là một giải pháp PDF đa nền tảng, an toàn, đáng tin cậy cho tất cả các tác vụ liên quan đến PDF trong quy trình làm việc của bạn giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.

Able2Extract Professional cung cấp chuyển đổi chính xác tất cả các tệp PDF (gốc và được quét) thành các tài liệu MS Word có thể chỉnh sửa, bản trình bày PowerPoint và bảng tính Excel được định dạng. Bố cục PDF, đồ họa và văn bản được bảo tồn trong MS Word. Cột và bảng được bảo tồn trong MS Excel để phân tích dữ liệu dễ dàng. Chuyển đổi PDF sang AutoCAD bảo tồn hình ảnh vector và văn bản.

Các tính năng khác bao gồm khả năng điền vào các biểu mẫu PDF, tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chèn số Bates và làm lại PDF. Thêm, xóa và định dạng nội dung PDF hoặc sửa đổi các tệp PDF bằng cách hợp nhất và tách các tệp PDF. Người dùng có thể chèn chữ ký điện tử và kỹ thuật số vào PDF và xác thực chứng chỉ kỹ thuật số.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247