8tracks – [Windows]

[ad_1]

8tracks là radio internet thủ công, chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ và Canada.

Nó cung cấp một cách đơn giản để mọi người chia sẻ và khám phá âm nhạc thông qua một bản phối trực tuyến, một danh sách nhạc ngắn chứa ít nhất 8 bản nhạc. Trên 8tracks, mọi người có thể thực hiện hai điều: nghe bản phối âm hoặc tạo bản phối. Người nghe có thể tìm kiếm một bản phối theo nghệ sĩ hoặc thể loại, truyền phát nó theo cách hợp pháp, theo phong cách radio và theo dõi những người khác tạo ra các bản phối hấp dẫn. DJ tải lên MP3 hoặc AAC để tạo danh sách phát, thêm ngữ cảnh với mô tả và nghệ thuật và xuất bản bản phối của họ trên 8tracks.com và trang web cá nhân.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247