8GadgetPack – [Windows]

[ad_1]

ThemeWidgets

Theme Widgets có tám ứng dụng nhỏ chạy trên màn hình PC của bạn. Các ứng dụng bao gồm các nhiệm vụ khác nhau như: đồng hồ, máy tính, thời tiết, ghi chú, lịch, hẹn giờ, đồng hồ bấm giờ và bảng trắng. Điều này hy vọng sẽ phát triển theo thời gian. Tất…

Miễn phí

Windows

ThemeWidgets icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247