7z SFX-Creator – [Windows]

[ad_1]

Bitser

Bitser là phần mềm zip Windows miễn phí để quản lý tài liệu lưu trữ và sao lưu. Nó hỗ trợ ZIP, ZIPX, 7Z, RAR, ISO, MSI, VHD, GZIP, BZIP2, TAR, LZMA, LZMA2, NTFS, FAT, MBR, SquashFS, CramFS, MSLZ, CAB, CPIO, DEB, LZH, NSIS UDF, WIM, XAR, XZ, Z. Bitse…

Miễn phí

Windows

Bitser icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247