5KPlayer – [Windows]

[ad_1]

MPlayer

MPlayer là một trình phát phim chạy trên nhiều hệ thống (xem tài liệu). Nó phát hầu hết các tệp MPEG / VOB, AVI, Ogg / OGM, VIVO, ASF / WMA / WMV, QT / MOV / MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA, được hỗ trợ bởi …

Mã nguồn mở

Miễn phí

MorphOS

Xfce

AmigaOS

BSD

Linux

Windows

Mac

MPlayer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247