001 Game Creator – [Windows]

[ad_1]

Open RPG Maker

Open RPG Maker là một bản sao miễn phí và nguồn mở của các tính năng từ loạt game RPG Maker (ví dụ: rpgmaker200, rpgmaker2003, rpgmakerxp), cũng như nhiều tính năng khác. Tất cả các tệp dữ liệu ở định dạng XML và có thể dễ dàng chỉnh sửa với bất kỳ …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Open RPG Maker icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247